top of page

Cityadvokaterna i Malmö är en väletablerad advokatbyrå som alltid sätter klientens intresse i fokus. Cityadvokaterna har varit verksamma i Malmö under många år och vi finns numera även i Trelleborg och Eslöv men åtar oss uppdrag över hela riket.

 

På Cityadvokaterna samarbetar flera advokater med inriktning inom olika juridiska områden. Vi är verksamma inom främst brottmål, migrationsrätt, familjerätt och förvaltningsrätt. 

När du vänder dig till oss är du ofta i jobbiga och utsatta situationer, därför är det viktigt för oss att du känner trygghet och tillit inför vår kunskap. För att uppnå detta arbetar Cityadvokaterna aktivt med varje klient, ger dig den tid du behöver och vi återkopplar alltid till dig. 

ADVOKATERNA OCH JURISTERNA

Advokat Anna Lööv Schöning

ANNA LÖÖV SCHÖNING

Advokat, delägare

Anna har kompetens inom byråns samtliga rättsområden men arbetar företrädesvis med brottmål.

Vidareutbildning i urval

  • Förhörsteknik

  • Ekobrott

  • Narkotikabrott

  • Kriminalteknik vid brottsundersökning

Annan erfarenhet

Nominerad till advokaternas advokat

Styrelseuppdrag

Föreläst vid Lunds universitet och ideella föreningar

Advokatsamfundets remissarbete

Kontaktuppgifter

Mobil: 0703-24 74 04

Email: anna@cityadvokaterna.se

Jur kand vid Lunds universitet

Ledamot av advokatsamfundet sedan 2016

Anna

SOPHIE LIF

Advokat, delägare

Sophie har kompetens inom byråns samtliga rättsområden men arbetar företrädesvis med brottmål.

Vidareutbildning i urval

  • Trovärdighet och stödbevisning

  • Målsägandebiträde och särskild företrädare

  • Narkotikabrott

  • Kriminalteknik vid brottsundersökning

Annan erfarenhet

Föreläst vid Malmö universitet och ideella föreningar

Kontaktuppgifter

Mobil 0737-75 32 56

Email: sophie@cityadvokaterna.se

Jur kand vid Lunds universitet

Ledamot av advokatsamfundet sedan 2013

Sophie

STAFFAN LUNDGREN

Advokat

Staffan är verksam främst inom brottmål.

 

jur kand vid Lunds universitet 
Polisintendent, polissekreterare, Eslöv och Halmstad
Tingstjänstgöring vid Halmstad tingsrätt 
Juridiskt arbete inom finanssektorn
Ledamot av Advokatsamfundet sedan 1993
Undervisning i civilrätt mm vid Lunds universitet 1993-97

Annan erfarenhet

Kursledare och föredragshållare främst inom bankjuridik 
Författare av läroböcker inom juridik (Liber Förlag)

Kontaktuppgifter

Epost: lundgren@cityadvokaterna.se

I kontorsgemenskap

Staffan
Malin

Malin Wahlqvist Raihle

Biträdande jurist

Malin har kompetens inom byråns samtliga rättsområden men arbetar företrädesvis med migrationsrätt, familjerätt samt som målsägandebiträde.

 

Annan kompetens och erfarenhet

Malin har mångårig erfarenhet av domstolsprocesser och är notariemeriterad från Förvaltningsrätten i Malmö. Hon har spetskompetens inom asyl- och migrationsområdet från sin tid som processförare på Migrationsverket samt från migrationsdomstol. Malin har även undervisat i bevisvärdering vid Migrationsverket.

Språk

Flytande engelska 

 

Kontaktuppgifter

Mobil: 0046 (0)76 178 82 00

Email: malin@cityadvokaterna.se

 

Jur. kand. vid Stockholms universitet 2006

bottom of page