top of page

TJÄNSTER

Våra advokater är specialiserade inom bl.a. följande:

- Brottmål såsom offentlig försvarare, privat försvarare (försvarsadvokat), målsägandebiträde och särskild företrädare.

- Migrationsrätt, uppehållstillstånd, uppehållskort,        arbetstillstånd, familjeanknytning, asylrätt

- Vårdnadsmål, tvister om barns boende och umgänge.

- Socialrätt, LPT, LVU, LVM, LRV

BROTTMÅL

Är du misstänkt för brott?

Vi åtar oss uppdrag som offentlig försvarare och som privat försvarare. Vi försvarar dig om du blir misstänkt och/eller åtalad för att ha begått brott. Kontakta oss omgående för det fall polisen vill hålla förhör med dig och informera polisen om att du önskar försvarsadvokat närvarande!

Har du blivit utsatt för brott?

Om du har blivit utsatt för ett brott kan Cityadvokaterna hjälpa dig. Du har i vissa ärenden rätt till ett målsägandebiträde som företräder dig vid förhör hos polisen samt vid rättegången. Målsägandebiträdet ger dig stöd och hjälp genom processen och kan även hjälpa dig att kräva skadestånd.

När det finns misstankar om att brott begåtts mot någon som är under 18 år eller när den misstänkte är barnets vårdnadshavare eller annan närstående utses istället en särskild företrädare för barnet. Den särskilda företrädarens uppgifter är detsamma som målsägandebiträdets.

FAMILJERÄTT

Har du gift dig eller blivit sambo?

Vi kan hjälpa dig att upprätta äktenskapsförord eller samboavtal.

 
Är du och den andra föräldern oeniga om frågor som rör barnet?

Vi kan hjälpa dig i vårdnads-, boende- och umgängestvister.

SOCIALRÄTT

Cityadvokaterna biträder enskilda personer i mål som rör tvångsvård i exempelvis mål om LVU, LPT, LRV och LVM. Den enskilde har rätt till ett offentligt biträde som hjälper hen och kostnaderna för det offentliga biträdet betalas av staten.

MIGRATIONSRÄTT

Söker du asyl i Sverige?

Du som asylsökande har i de flesta fall rätt till ett offentligt biträde (advokat/jurist) som har till uppgift att hjälpa dig under asylprocessen. Du har alltid möjlighet att själv föreslå vem du vill ha som offentligt biträde. Kostnaderna för ett offentligt biträde betalas av staten.

 
Har du hittat ett arbete i Sverige eller vill du starta företag i Sverige?

Vi på Cityadvokaterna kan hjälpa dig att ansöka om uppehålls-och arbetstillstånd om du vill bosätta dig i Sverige som anställd eller egenföretagare. Om du vill ha ytterligare information kan du kontakta oss.

 
Vill du återförenas med familjemedlemmar i Sverige?

Vi kan hjälpa till i ärenden med uppehållstillstånd och uppehållskort när ni vill återförenas med er familj i Sverige.

 
Har du fått ett beslut om utvisning?

Om det har kommit fram nya omständigheter i ditt ärende kan vi hjälpa dig att ansöka om verkställighetshinder.

 
Vill du bli svensk medborgare?

Vi hjälper dig att ansöka om svenskt medborgarskap.

bottom of page